LİSANS

Hizmet Koşulları
Truva Games Europe GmbH (“truvagames.com”) web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür eder. Bu belge www.aeriagames.com (ya da bunun yerine geçebilecek olan ilave bir URL) ve bununla ilgili tüm resmi web siteleri ile Truva Games tarafından işletilen mikro-sitelere (hepsi birden “Site” olarak anılacaktır) yaptığınız ziyaret ve bu sitelerde geçirdiğiniz süreyle ilgili kullanım koşullarını içerir.
1. Yasal Sözleşme

Bu web sitesini ve oyunlarımızdan herhangi birini kullanarak, bu belgede sıralanan koşullara uymayı ve bunların bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, davranış kuralları, gizlilik koruma politikası (bkz. http://www.aeriagames.com/policy/privacy) ve değişikliklere tabi olan tüm son kullanıcı lisans anlaşmalarına uymayı da kabul edersiniz. İşbu sözleşmedeki, “biz”, “bizim”, “bizden” ve bunlardan türetilecek olan diğer tüm kelimeler Truva Games Europe GmbH’ye karşılık gelirken, “siz”, “sizin”, “sizden” ve bunlardan türetilecek olan diğer tüm kelimeler, bu web sitesinin ya da oyunlarımızdan biri ya da birden fazlasının kullanıcısı olarak size karşılık gelir. Truva Games Europe GmbH bu web sitesi ve sunulan oyunların yegane kullanıcısı olup, buna bağlı olarak da yegane sözleşme partneridir. Hukuki yetki sahibi bölge Kaliforniya, ABD’dir.
İşbu Sözleşme ile, bu Sözleşme’nin tarafı olacak hukuki yeterliliğe sahip olduğunuzu ve Birleşik Devletler ya da ilgili diğer bir yargı alanının yasaları çerçevesinde, Site tarafından sunulan hizmetleri almaktan men edilmemiş olduğunuzu kabul edersiniz. Sunulan hizmetlere hizmet duyuruları, idari mesajlar ya da diğer bilgiler gibi Truva Games tarafından iletilen çeşitli mesajları da içerebileceğini ve bu mesajların Site tarafından sunulan hizmetleri oluşturduğunu kabul edersiniz ve bu mesajları almaktan feragat edemeyebilirsiniz.
Truva Games bu Sözleşme, Davranış Kuralları, Gizlilik Politikası ve het türlü son kullanıcı lisans anlaşmasını istediği zaman yegane takdir yetkisi kendisinde olacak şekilde değiştirebilir. Değişiklik ve iyileştirmeler Site’de yayınlandıkları andan itibaren geçerli hale geleceklerdir. İşbu Sözleşme, Davranış Kuralları, Gizlilik Politikası ve her türlü son kullanıcı lisans anlaşmasının içeriklerinde zaman zaman çeşitli değişiklik ve iyileştirmeler yapılabileceğinden, bunları düzenli olarak kontrol etmeyi bir yükümlülük olarak kabul edersiniz. Site ve hizmetlerini kullanmaya devam ederek, gözden geçirilmiş ya da güncelleştirilmiş koşulları kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz.
Truva Games bu Sitenin sahibidir. Siteyi kullanımınız her zaman için işbu Sözleşme, Davranış Kuralları, Gizlilik Politikası ve oyunlarımızla ilgili her türlü son kullanıcı lisans anlaşmasına tabidir. İşbu koşullar, Sitede oluşturulan tüm kullanıcı kimlikleri için geçerlidir. Bununla sınırlı olmamakla birlikte, düzgün oyun-içi ve oyun-dışı davranış da buna dahildir. İşbu Sözleşme, Truva Games yazılımıyla birlikte gelebilecek olan ve Truva Games yazılımının tabi olduğu her türlü son kullanıcı lisans anlaşmasına (“SKLA”) ek bir belge olup, hiçbir şekilde onunla ikame edilemez ya da onun geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Başka bazı Truva Games hizmetlerini, bağlı şirketlerin hizmetlerini, üçüncü şahıs içerik ya da yazılımlarını kullanır ya da satın alırken, bunlara özgü olabilecek ilave hüküm ve koşullara tabi olabilirsiniz.
Site’deki ve ona dair ve yayınlanmış olan oyunlarımızın tümündeki tüm hak ve markalar (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, her türlü kullanıcı hesabı, marka, bilgisayar kodu, tema, nesne, karakter, karakter adı, öykü, diyalog, slogan, mekân, konsept, sanat çalışması, animasyon, ses, muzik, beste, işitsel-görsel efekt, operasyon yöntemi, ahlaki hak, ilgili her türlü belge, oyun(lar)a dahil “uygulama”, sohbet odalarındaki konuşmaların dökümü, karakter profil bilgisi, oyunun oynanışının kaydı ve oyun(lar)ın istemci ve sunucu yazılımı da buna dahildir) Truva Games’ye aittir ya da Truva Games’ye lisanslanmıştır.
2. Hizmetin Tanımı

Truva Games Europe GmbH üyelerine ücretsiz, yüksek kailtede oyunlar sunmaktadır. Sitemizde ilave içerikler de bulunmaktadır. Oyunlarımıza erişmek için, çeşitli istemci yazılımlarını indirmeniz ve kurmanız gerekebilir. Bu işlem donanım, yazılım ve Internet erişiminin kullanımını gerektirir. Siteyi kullanarak, donanım, yazılım ve Internet erişiminin kullanıcı deneyiminizde kritik bir rolü olduğunu kabul etmiş olursunuz. Truva Games’nin hiçbir donanım, yazılım ve Internet erişiminden ya da bunların erişilebilir olmamasıyla ilgili problemlerden sorumlu olmadığını ve bizi bunlardan ötürü suçlamayacağınızı kabul edersiniz. Truva Games Internet erişimi sağlamaz ve telefon ve Internet erişim ücretlerinin yanısıra sunucuyla bağlantının sürekli kılınmasından doğacak olan tüm gerekli teçhizat, hizmet, onarım ya da düzeltmelerle ilgili tüm ödemelerden de siz sorumlu olursunuz.
3. Hesap

Sitemize ve oyunlarımıza erişmek için sizden bir hesap (bir “Hesap”) oluşturmanız istenebilir. Sadece 13 yaş ve daha üstündekiler hesap oluşturabilir. Eğer yaşınız 13’ün üstündeyse ve hâlâ yetişkinliğe adım atmamış olarak görülüyorsanız, bu koşulları ebeveynleriniz ya da koruyucunuzla birlikte gözden geçirmenizi ve onların bunları anlayıp onayladığından emin olmanızı talep ediyoruz. Sözleşme’deki kullanım koşullarını kabul ederek, yaşınızın en az 13 olduğunu beyan etmiş olursunuz. Bir Hesap yalnızca bir kişi tarafından kullanılabilir. Hesabınız üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemin sorumluluğu size aittir.
Yukarıda söylenenlere rağmen, sitemizin bazı bölümleri ve bazı oyunlarımız 18 yaşından küçükler için uygun olmayan, yetişkinlere yönelik içerik barındırıyor olabilir. Bu içeriğe erişim için 18 yaşında ya da daha büyük olduğunuzu onaylamanızı isteyeceğiz. Sitenin sadece yetişkinlere uygun ya da onlar için oluşturulmuş olan herhangi bir bölümüne girerseniz, yaşınızın en az 18 olduğunu ya da ikamet ettiğiniz bölgenin yasalarına göre reşit olduğunuzu ve yasal olarak bu içeriğe erişme hakkınızın bulunduğunu beyan etmiş olursunuz. İşbu koşullar çerçevesinde yaşınızı doğru biçimde belirtememiş olmanızdan ötürü sorumluluk kabul etmeyeceğiz.
Bir kullanıcı kimliği (“Kullanıcı Kimliği”) oluştururken, (i) gerekli alanlarda istendiği şekliyle doğru, kesin, güncel ve eksiksiz bilgi vermeyi ve (ii) ilgili Kullanıcı Kimliğini doğru, kesin, güncel ve eksiksiz tutmak için hızlı biçimde güncelleyip gözetim altında tutmayı kabul edersiniz. Sağladığınız bilgiler bize ait Gizlilik Politikası’na tabi olacaktır.
Kullanıcı Kimliğinizin oluşturucusu olarak, kendi kimliğinizin tüm sorumluluğu size aittir. AGETruva Games saldırgan ya da müstehcen kullanıcı kimliklerine hoşgörü göstermeyecektir. Eğer bir Kullanıcı Kimliği bu koşulların herhangi bir bölümünü ihlal ederse, böyle bir Kullanıcı Kimliğini derhal, geçici ya da kalıcı olarak yasaklayabiliriz.
Truva Games, Kullanıcı Kimliğinizin suistimal edilmesinden sorumlu değildir, söz konusu kimliğin, bununla sınırlı olmamakla birlikte şifrenizi verdiğiniz başka biri tarafından uygunsuz kullanımının da içinde olduğu uygunsuz kullanımlarından ötürü Truva Games ve bağlı şirketlerini sorumlu tutmayacağınızı kabul edersiniz.
Kullanıcı Kimliğiniz oluşturulduktan sonraki altı ay içinde kullanılmaması ya da oluşturulduktan sonraki herhangi bir altı aylık periyod içinde hiç kullanılmaması halinde geçersiz hale getirilebilir. Kullanıcı Kimliğinizi altı ya da daha fazla ay boyunca kullanmazsanız, kimlik Site yöneticisi tarafından yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere kaldırılıp silinebilir. Kullanıcı Kimliğinizi silmeden önce sizi bilgilendirmek için makûl bir çaba göstereceğiz. Bilgilendirmeden sonraki beş gün içerisinde bizi Kullanıcı Kimliğinizi geçerli tutmak istediğinize ilişkin bilgilendirirseniz, kimliğiniz silinmeyecektir. Bizi bu şekilde bilgilendirmemeniz halinde ise, Kullanıcı Kimliğiniz, Kullanıcı Kimliği kayıtları, rütbeleri ve hizmet bilgileriyle birlikte kalıcı olarak silinecektir.
4. Gizlilik

Kişisel bilgilerinizin kullanım ve korunması konularını işleyen Gizlilik Politikamız, şu an için http://www.aeriagames.com/policy/privacy adresinde olmak üzere Sitede yayınlanmış olup referans amacıyla işbu belgeye de aktarılmıştır.
5. Kullanım Lisansı

İşbu Sözleşme’nin ve ilgili herhangi bir SKLA’nın hükümlerine tabi olmak suretiyle, Truva Games, ücretsiz olarak, tamamen kişisel kullanımınız için, size Sitemiz tarafından sunulan, oyunlarımıza erişimin de dahil olduğu hizmetleri (“Hizmetler”) kullanabilmeniz için münhasır olmayan, iptal edilebilir, aktarılamaz bir lisans ve Hizmetlerle bağlantılı olarak herhangi bir istemci yazılımını (“Yazılım”) kullanabilmeniz için de yine münhasır olmayan, iptal edilebilir, aktarılamaz bir lisans sağlar.
(a) Yazılım ya da Hizmetleri (ya da bunların herhangi bir kısmını) başkasına lisanslayamaz, kiralayamaz, devredemez, ödünç veremez, satamaz ya da başka şekilde transfer edemezsiniz (b) Yazılımı değiştiremez, uyarlayamaz, tersine mühendisliğe tabi tutamaz ya da geri derleyemez veya Yazılımdan kaynak kod çıkarma girişiminde bulunamazsınız; (c) Yazılım ya da Hizmetlerin türevlerini oluşturamazsınız; yahut (d) Yazılım ya da Hizmetleri, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen amaçlar dışında herhangi bir amaç için kullanamazsınız. Yazılım markası ve Yazılım ve Hizmetlerle ilgili işbu Sözleşme’de özellikle belirtilmemiş olan, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte her türlü yeniden üretme, değiştirme, dağıtma, gösterme, sökme ve kaynak koda dönüştürme hakkı da dahil olmak üzere tüm haklar ve her türlü telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır ve diğer müseccel hak ve çıkarlar da Truva Games ya da lisans sahiplerine aittir.
Truva Games VE LİSANS SAHİPLERİ, SİZİN YAZILIMI KULLANMANIZLA BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR SORUMLULUK (SONUCA BAĞLI YA DA TESADÜFİ HASARLARDAN VEYA BİLGİSAYARINIZIN DONANIM YA DA YAZILIMINDA OLUŞABİLECEK HASARLARDAN DOĞACAK OLAN SORUMLULUKLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) TAŞIMAZ VE KULLANIMLA İLGİLİ RİSKLERİN TAMAMI (BUNUNLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE, BİLGİSAYARINIZIN DONANIM YA DA YAZILIMINDA OLUŞABİLECEK HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) SİZE AİTTİR.
Her ilgili SKLA’da daha ayrıntılı biçimde anlatıldığı üzere, Truva Games ve/veya lisans sahipleri, Yazılım’la ilgili ve ona ait, onun kopyalarına ait hak, marka ve çıkarların ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, tüm marka, bilgisayar kodu, tema, obje, karakter, karakter adı, öykü, diyalog, slogan, mekân, konsept, sanat çalışması, karakter envanteri, yapısal ya da manzara tasarımı, animasyon, ses, müzikal beste, görsel-işitsel efekt, öykü kurgusu, karakter benzerliği, operasyon yöntemi, ahlaki hak, ilgili her türlü belge ve Yazılıma dahil “uygulama” üzerinde yapılacak olan tüm hata düzeltmelerinin, bug onarımlarının, yamaların, güncellemelerin, türev eserlerin, geliştirmelerin, bunlar üzerinde yapılan değişikliklerin münhasıran sahibidir. Önceki cümlede açıklanan haklar Truva Games ve/veya lisans sahiplerinin telif hakkı alınmış yapıtları olup, Birleşik Devletler, Kore, Japonya ülkelerinin telif hakları yasaları, uluslararası telif hakları anlaşma ve konvansiyonları ve/veya ilgili diğer yasaların koruması altındadır. Her hakkı saklıdır. Yazılım çeşitli lisanslı materyaller içerebilir ve bu materyallerin lisans sahipleri SKLA’nın herhangi bir ihlali durumunda kendi haklarını icra edebilirler.
6. Kullanıcı İbrazları

“İbrazlar” Truva Games’nin oyun ve hizmetleriyle ilgili ya da bu oyun ve hizmetlerin kullanımı ya da oynanmasıyla ilgili Truva Games’ye teslim ettiğiniz her türlü veri, müzik, ses, fotoğraf, yorum, geri bildirim, öneri, forumlar, sohbet odaları ve Sitenin benzer diğer kısımlarındaki gönderiler, e-posta ve buna benzer bilgi ya da materyaller anlamına gelmektedir. Kullanıcı Kimlikleri ve İbrazlar gizli değildir ve ibrazın ardından Truva Games’nin malı haline gelir. Kullanıcı Kimlikleri ve biçiminden bağımsız olarak her türlü İbrazı, herhangi bir yerde, Kullanıcı Kimliğinize atıfta bulunarak ya da bulunmaksızın ve size önceden bildirmeksizin ya da herhangi bir telif bedeli ödemeksizin alıntı yapma, yeniden gönderme, kullanma, yeniden üretme, dağıtma, iletme, yayınlama ve başka yollarla iletme ve kamuya açık olarak göstermek için Truva Games’ye geri alınamaz, aktarılabilir, telif ücreti gerektirmeyen ve daimi hak ve lisansını vermeyi ve sağlamayı kabul edersiniz.
Bize yapmış olduğunuz İbrazlar ve Kullanıcı Kimliğinizin idaresiyle ilgili yegane sorumluluğun size ait olduğunu kabul edersiniz. İbrazlarınız ve Kullanıcı Kimliğinizle ilgili, bunların yasal konumları, güvenilirlikleri, uygunlukları, özgünlükleri ve telif hakları da dahil olmak üzere, sorumluluğun tamamı, Truva Games’ye değil, size aittir. Siteyi kullanarak, saldırgan, müstehcen ya da uygunsuz İbrazlara maruz kalabileceğinizi kabul edersiniz. Truva Games, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte herhangi bir İbrazdaki her türlü hata ya da noksan veya Site aracılığıyla duyurulan, e-posta olarak gönderilen, iletilen ya da başka biçimlerle erişilebilir hale getirilen herhangi bir İbrazın kullanımından doğacak olan her türlü kayıp ya da hasar da dahil olmak üzere, hiçbir İbrazdan ötürü hiçbir şekilde yükümlülük kabul etmeyecektir.
Forumlar, sohbet odaları ve Sitenin benzer diğer kısımlarında yaynlanan tüm materyaller halka açık materyaller olarak değelendirilmektedir. Bu bakımdan, Truva Games kendinizle ya da başkalarıyla ilgili kişisel bilgileri Sitede ya da Site aracılığıyla yayınlamamanızı şiddetle tavsiye eder. Politikası gereği, Truva Games İbrazların hiçbir kısmını ön izleme ya da gözetime tabi tutmaz. Bununla birlikte, Truva Games Site üzerinden erişilebilir olan her türlü İbrazı gözetim altına alma, reddetme ya da taşıma hakkını saklı tutar. Truva Games uygunsuz gördüğü ya da işbu hükümlere aykırı olan her türlü İbrazı siteden kaldırma hakkını, yegane takdir yetkisi elinde olmak üzere saklı tutar.
Truva Games tarafından öneceden açıkça belirtilip buna onay verilmediği sürece, işbu Sitenin herhangi bir kullanıcısının Truva Games ile herhangi bir sözlü, yazılı ya da elektronik iletişime (geri bildirim, soru, yorum, öneri, fikir, vb. gibi) girmesi durumunda gizli bir ilişki tesis edilmeyecektir. Eğer herhangi bir Truva Games Sitesi böylesi bilgilerin verilmesini zorunlu kılar ya da bunları talep ederse ve bu bilgiler kişisel olarak tanınmayı sağlayacak bilgileri de (örneğin; isim, adres, telefon numarası) içerirse, Truva Games bunları Gizlilik Politikası’na uygun olarak alacak, kullanacak ve saklayacaktır. Aksi durumlarda, böylesi iletişimler ve teslim ediken her türlü bilgi gizli olarak değerlendirilmeyecek ve Truva Games bunları yeniden üretme, yayınlama ya da bunlarla sınırlı olmamakla birlikte araştırma, geliştirme, bu bilgileri dahil ederek oyun ya da hizmetlerin kullanım ya da satışı gibi amaçlar için başka biçimlerde kullanma hakkına sahip olacaktır. İletişimlerinizin içeriğinden, doğruluğu, tamlığı ve başka bir şahsın mülki haklarını ya da gizliliğini ihlal etmemesinden tamamıyla siz sorumlusunuzdur.
7. Kullanıcı Davranışı

Siteyi kullanırken, bu hükümleri, tüm ilgili yasaları ve ayrıca basit görgü kuralları ve toplumsal davranış kodlarını dikkate almalısınız. Çevrimdışı, gerçek dünya topluluklarında yasaya aykırı olan tüm davranışlar bu hükümlere de aykırıdır. Truva Games yasadışı ya da saldırgan davranışlara hoşgörü göstermeyecektir.
(a) Yasadışı, zararlı, tehditkâr, suistimale yönelik, tacizkâr, çapraşık, karalayıcı, kaba, müstehcen, iftira niteliğinde, başka bir şahsın gizliliğini ihlal eden, nefret içeren ya da ırksal, etnik yahut başka açılardan uygunsuz olan herhangi bir İbraz (aşağıda tanımlandığı biçimiyle) yüklemek, göndermek, e-posta atmak, aktarmak ya da başka yöntemlerle erişime sunmak;
(b) Herhangi bir şekilde küçük yaştaki çocuklara zarar vermek;
(c) Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, Truva Games görevlisi, forum yöneticisi, misafiri ya da evsahibinin de içinde olduğu herhangi bir kişi ya da kurumu taklit etmek ya da bir kişi ya da kurumla aranızdaki bağlılıkla ilgili yanlış ya da bir şekilde yanıltıcı beyanda bulunmak;
(d) Site üzerinden iletilen herhangi bir İbrazın kökenini gizlemek için başlıkta sahtecilik yaomak ya da başka biçimlerde tanımlayıcıları manipule etmek;
(e) Herhangi bir yasa ya da sözleşmeden doğan veya güvene dahaylı bir ilişki çerçevesinde halka açık hale getirme hakkınız olmayan herhangi bir İbrazı yüklemek, göndermek, e-posta atmak, aktarmak ya da başka yöntemlerle erişime sunmak;
(f) Herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı ya da herhangi bir kişi ya da kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir İbrazı yüklemek, göndermek, e-posta atmak, aktarmak ya da başka yöntemlerle erişime sunmak;
(g) Talep edilmemiş ya da yetkisiz olarak reklam, promosyon materyali, “junk e-posta”, “spam”, “zincirleme e-posta”, “piramit şeması” ya da başka türden bir talep yüklemek, göndermek, e-posta atmak, aktarmak ya da başka yöntemlerle erişime sunmak;
(h) Yazılım virüsü ya da herhangi bir biligisayar yazılımı veya donanımı veya telekomünikasyon cihazının işlevselliğini kesintiye uğratmak, ortadan kaldırmak ya da sınırlamak için tasarlanmış başka herhangi bir bilgisayar kodu, dosya ya da program içeren materyali yüklemek, göndermek, e-posta atmak, aktarmak ya da başka yöntemlerle erişime sunmak;
(i) Siteyi ya da Siteye bağlı sunucu ya da ağları kesintiye uğratmak ya da bozmak veya Siteyle bağlı olan ağların gereklilik, prosedür, politika ya da düzenlemelerine uymamak;
(j) Başka birini “takip etmek” ya da başka türlü taciz etmek;
(k) Yukarıdaki paragraflarda dökümü yapılan yasaklanmış davranış ve aktivilerle bağlantılı olarak diğer kullanıcılarla ilgili bilgi toplamak ya da saklamak;
(l) Oyuna, forumlarda ya da sohbet odalarında, kaba dil kullanarak, suistimal edereki aşırı bağırarak (BÜYÜK HARFLE), “spam” ederek ya da diğer kullanıcıları ve Truva Games çalışanlarını rahatsız etmek amacıyla başka kargaşaya yol açıcı veya zararlı yöntemler kullanarak sohbetin akışına sekte vurmak;
(m) Herhangi bir yasadışı eylem ya da Hizmet Koşulları, Davranış Kuralları ya da Gizlilik Politikası’nı ihlal eden herhangi başka bir eylemde bulunmak, bulunanları cesaretlendirmek veya destek vermek; ve/veya
(n) Diğer kullanıcıların Sitenin hizmetlerine ya da oyunlara erişmekten alıkoyacak herhangi bir eylemde bulunmak.
Truva Games önceden haber vermeksizin ve uyarmaksızın, bu koşulların ihlalini ya da diğer yasadışı ya da uygunsuz davranışlarda bulunanları vazgeçirmek ya da cezalandırmak için gerekli göreceğimiz önlemleri alabilir ve cezaları uygulayabilir. Herhangi bir ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediğini ve bundan kimin sorumlu olduğunun belirlenmesi tamamıyla Truva Games’nin takdi yetkisi altındadır ve bizim açımızdan topluluk ve Site için en iyisi neyse ona göre gerçekleştirilecektir. Bu Siteyi kullanarak, herhangi bir ihlalin gerçekleşip gerçekleşmediği be seçeceğimiz ceza konusunda Truva Games’nin takdirine bağlı kalacağınızı kabul etmiş olursunuz.
8. Üçüncü Şahıs Siteleri

Bir hiperlinke tıklamak sizi Siteden başka bir yere yönlendirebilir. Truva Games bağlantı verilen hiçbir üçüncü şahıs sitesini desteklemez ya da kontrol etmez, içeriklerinden sorumlu değildir ve böyle sitelerin sahipleri ya da işleticileriyle hiçbir bağlantısı yoktur. Ayrıca, diğer sitelerin hizmet koşulları ve gizlilik politikaları farklı olabilir. Truva Games bu bakımdan, üçüncü şahıs web sitelerinin iş yapma biçimleri konusunda bilgi almanızı şiddetle tavsiye eder.
İlgili mal ya da hizmetlerle ilgili ödemeler ve bunların teslimatı da dahil olmak üzere Sitede ya da Site aracılığıyla size sunulan reklam verenlerle aranızdaki yazışma ve iş ilişkileri yahut bunların promosyınlarına katılımınız ve bu ilişkilerle ilgili her türlü başka koşul, hüküm, garanti ya da temsiller, tamamıyla sizinle reklam veren arasındaki ilişkilerdir. Truva Games’nin böylesi ilişkilerden ya da Sitede böylesi reklam verenlerin bulunmasının bir sonucu olarak doğacak hiçbir kayıp ya da hasardan ötürü sorumlu ya da borçlu olmayacağını kabul edersiniz.
9. Resmi Hizmet ve Beta Testi

Oyunlar Sitedeki Hizmetlerimizi olarak sunulumakta olup sadece oynanmaları için tasarlanmıştır. Sunucu emülatörleri gibi, oyunun başkaları tarafından da oynanabileceği aracılara erişmemeyi, bunları oluşturmamayı ve sağlamamayı kabul edersiniz. Hizmetlerin kullanımında size Truva Games tarafından onay verilmemiş bir etki gücü yada vanataj sağlayabilecek olan, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte üçüncü şahıs araçlarının da içinde olduğu, hiçbir donanım ya da yazılımı yahut başka türden bir destek yöntemini kullanmayacağınızı kabul edersiniz; bunlarla sınırlı olmamakla birlikte “bot” kullanımı ve/veya Hizmetin herhangi bir insan müdahelesi olmaksızın otomatik olarak oynanabileceği diğer her türlü yöntem de buna dahildir. Oyunlarda türetilen ya da oyunlar için üretilmiş olan hiçbir yazılım programı, hizmet programı, uygulama, emülatör ya da araç oluşturma, yayınlama, dağıtma, bunların türevlerini oluşturma ya da bunları kullanma hakkınızın olmadığını kabul edersiniz; sadece yazılımı bu Sözleşme ve ilgili SKLA’da açıkça izin verildiği şekliyle kullanabileceğiniz durumlar bunun istisnasıdır. Altyapımıza makul sınırların dışında ve ölçüsüzce fazla bir yük bindirecek herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Hiçbir oyun hesanı, karakter, eşya, jeton ya da telif hakkı alınmış malzemeyi satamaz ya da açık artırmaya çıkaramaz, bunları yapanlara yardım edemezsiniz.
Size yeni oyunların Beta sürümlerini ve Site özelliklerini test etme fırsatı verilebilir. Bir Beta testçisi olarak katılımınız aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir.
Kapalı Beta testleri gizli yapılmaktadır. Oyunların bir parçası olarak sunulacak olan özellik ve işlevsellikleri de içeren Beta oyunları gizlidir. Eğer bir kapalı Beta testine katılırsanız, Beta oyunlarına yetkisiz erişim, oyunun kopyalanması, ifşası ve yetkisiz kullanımıza karşı oyunu korumalı ve bunları önlemelisiniz. Testi kişisel olarak bizzat kendini yapar ve başka bir şahsa Beta oyunlarına erişim olanağı sağlamazsınız. Yukarıdaki gizlilik şartlarının ihlalinin Truva Games’ye tamir edilemez hasarlar vereceğini ve Truva Games’nin ihlali önlemekten ya da yükümlülüklerinizi ihlal etme tehditinden bağımsız olarak tek taraflı önleyici tedbir (uygulayabileceği diğer yasal yollara ilaveten) hakkı bulunduğunu kabul edersiniz. Beta oyunlarını gizli tutma yükümlülüğünüz Truva Games her bir oyun ve içeriği halka açık olarak piyasaya çıkarana ya da sizin herhangi bir hatanız olmaksızın oyunun kamuya sızmasına kadar devam edecektir.
Bir Beta testçisi olarak, Beta oyunlarına sadece oyunu değerlendirmek ve hataları tespit etmeniz amacıyla davet edilirsiniz. Bu Sözleşme ya da Sitedeki hiçbir şey, Beta oyunları ya da burada bulacağınız içerikle ilişkili olarak size verilmiş herhangi bir hak ya da ayrılacak olarak değerlendirilmeyecektir. Beta oyunları “şimdiki haliyle” ve “erişilebilir haliyle” test edilmeleri için sunulmakta olup, bunlarla ilgili açık ya da imâlı hiçbir garanti sunmamaktayız.
Bazı Beta oyunlarını oynarken, Beta testi dahilinde bazı hazineler, deneyim puanları, teçhizat ya da başka değer ve statü göstergeleri biriktirebilirsiniz. Bu bilgiler test sürecinin herhangi bir anında ve ilgili oyunun test aşaması sona erediğinde sıfırlanabilirler. Bu durumda, bütün oyuncu geçmişi ve bilgileri silinecek ve tüm oyuncular yeniden acemi seviyesine döneceklerdir.
Bir Beta oyununu oynayarak şunları kabul etmiş olursunuz: (i) Beta oyunlarını oynamanın riski size ait olup, oyunların bilinen ya da bilinmeyen bazı buglar içerebileceğini bilirsiniz, (ii) oyunu oynayarak elde ettiğiniz her türlü değer ve statü göstergesi herhangi bir zamanda silinebilir, (iii) Truva Games’nin bu oyunları herhangi bir periyod dahilinde ücretsiz olarak oynanmaları için erişime sunmak gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi genel olarak erişime sunmak yükümlülüğü de yoktur, (iv) test süreci sona erdikten sonra ya da gelecekte herhangi bir tarihte bu oyunlar ancak abonelik sahibi olan şahısların erişimine sunulabilir; (v) test sürecinde oyunu kullanımınız bu hükümlere tabidir, ve (vi) söz konusu olan kapali bir Beta testi ise, yukarıda belirtildiği gibi Beta oyunlarıyla ilgili tüm bilgileri (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte işlevler, özellikler, grafikler ve ekran görüntüleri) gizli tutacak ve başka bir şahsa hiçbir bilgiyi ifşa etmeyeceksiniz. Beta test hesapları hiçbir şekilde transfer edilemez.
10. Ücretler

Sitenin bazı bölgeleri, oyundaki bazı eşyalara erişmek ya da bunları elde etmek yahut Sitedeki oyun etkinliklerine katılmak için sizden belli bir ücret talep edebilir. HER TÜRLÜ TATBİK EDİLEBİLİR ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER ÖNCEDEN ÖDENEBİLİR VE TAMAMI YA DA BİR KISMI İADE EDİLMEZ. Truva Games, zaman zaman, ücretleme ve faturalama yöntemlerini değiştirebilir, iyileştirebilir ya da bunlara ilaveler yapabilir ve bu değişiklikleri işbu Sözleşme’de ya da Sitenin başka bir yerinde duyurabilir. Bu değişiklik, iyileştirme ve ilaveler Sitede duyuruldukları andan itibaren geçerli olacaklardır. Eğer herhangi bir değişiklik sizin için kabul edilemezse, hesabınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, ama Truva Games hesabınızda iptalden önceki bir tarihten kalan borçlarınızı size iade etmeyecek ve herhangi bir hizmet bedeli olan ücreti alıcı ile satıcı arasında eşit biçimde bölüştürmeyecektir.
Tatbik edilebilir ücret ve bedelleri temel kredi kartlarından biriyle, PayPalR ya da Truva Games’nin onay verdiği benzer başka yöntemlerle ödeyebilirsiniz.
11. Hizmetin Kesintiye Uğraması

(a) Truva Games, bakım amaçlı olarak düzenli aralıklarla ya da önceden haber vermeksizin, zaman zaman Hizmetlerde kesintiye gitme hakkını saklı tutar. Truva Games’nin Hizmetlerin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya da aksamalardan ötürü sorumlu tutulmayacağını kabul edersiniz.
(b) Hizmetlerin Truva Games’nin kontrolü dışındaki sebeblerle kesintiye uğrayabileceğini ve Truva Games’nin istediğiniz her zaman Hizmetlere ya da Hesabınıza ulaşmanızı garanti edemeyeceğini kabul edersiniz. Truva Games, Hizmetlerin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından, herhangi bir sebepten ötürü gerçekleşecek gecikme ya da aksamalardan ötürü sorumlu olmayacaktır.
(c) Truva Games herhangi bir zaman, sebepli ya da sebepsiz olarak, yegane takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, Hizmetlerin herhangi bir özelliğini ya da özellikleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkını saklı tutar.
(d) Truva Games Hizmetlerin paragraflar (a), (b) ya da (c)’de sıralanan şartlardan herhangi biri yüzünden herhangi bir şekilde kesintiye uğraması nedeniyle, herhangi bir Hesap ücretininin tamamını ya da bir kısmını geri ödemekle yükümlü değildir.
12. Disiplin Tedbirleri/Hesabın Sonlandırılması

Truva Games HERHANGİ BİR HESABI, İSTEDİĞİ ZAMAN, SEBEPLİ YA DA SEBEPSİZ OLARAK, ÖNCEDEN BİLDİREREK YA DA BİLDİRMEKSİZİN ASKIYA ALABİLİR, SONLANDIRABİLİR, DEĞİŞTİREBİLİR YA DA SİLEBİLİR.
Truva Games kullanıcıların ihlallerinden ötürü uyarılar yapabilir ve kullanıcı kimliklerini geçici olarak askıya alabilir ve kalıcı olarak sonlandırabilir ve bunu yapmaktadır da. Uyarıların, cezaların ve/veya disiplin tedbirlerinin ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda yegane takdir yetkisi bize aittir. Karar verirken ihlalin şiddetini ve tekrarlanma miktarını dikkate almaktayız; bununla birlikte, verilecek her türlü karar kesinlikle Truva Games’nin takdirinde olacaktır.
Şüphenin önlenmesi adına, işbu Sözleşme ile Truva Games’nin, Hesabınızda alacağınız olsa bile, Hesabınızı sonlandırmakla ilgili her türlü ceza ve disiplin tedbiriyle ilgili yegane takdir yetkisine sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz. Şahsınızın ya da kullanıcı kimliğinizin adil olmayan bir şekilde uyarıldığını ya da disiplin cezasına maruz kaldığını düşünürseniz, lütfen bizimle temasa geçip ayrıntılı bir açıklama yapın. Açıklamanızı makul sınırlar içinde değerlendirmeye alacağız.
Truva Games’ye bildirmek suretiyle Hesabınızı istediğiniz zaman sonlandırabilir ya da iptal edebilirsiniz. Kullanıcı kimliğinizin iptalinin, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, şu konulardan biriyle ilgili ya da bunlardan birinin sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık durumunda başvurabileceğiniz yegane yasal yol olduğunu kabul eder ve onaylarsınız: (i) Bu Sözleşme’nin koşullarından herhangi biri ya da Truva Games’nin bu Sözleşme’yi yürürlüğe koyması ya da uygulaması; (ii) İbrazlar; (iii) Siteye erişebilmeniz ve/veya kullanabilmeniz; ya da (iv) ücretlerin, kesintilerin, tatbik edilebilir vergilerin, faturalama yöntemleri ya da ücretler, kesintiler, tatbik edilebilir vergiler yahut faturalama yöntemlerinde yapılacak değişiklikler.
Kullanıcı kimliğinizi Truva Games’ye bildirerek istediğini zaman iptal edebilirsiniz. Truva Games’nin, itpal etmenizden önce Truva Games’ye borçlanmış olduğunuz ücret, bedel ve maliyetleri tahsil etme hakkı saklıdır. Ayrıca, iptalinizden önce üçüncü şahıs şirketlerine ya da içerik sağlayıcılarına borçlandığınız ücret, bedel ve maliyetlerden de sorumlu olursunuz. Kullanıcı kimliğinizin herhangi bir nedenle sonlandırılması ya da iptal edilmesi durumunda size herhangi bir para iadesi yapılmayacak, hesabınıza herhangi bir online geçirilen zaman ya da başka türden bir ilave (örneğin online bir oyunda puan gibi) yapılmayacak ya da bunlar nakit ya da başka türden bir tazminata dönüştürülmeyecek ve kullanıcı kimliğinize erişiminiz kaldırılacaktır. Truva Games’ye yeniden kaydolmadan önce, gecikmiş ya da zamanında ödenmemiş hesaplar ya da çözüme kavuşturulmamış durumdaki tartışmalı hesaplar çözüme kavuşturulmalıdır.
13. Tazminat

Truva Games’nin isteğiyle; (a) Truva Games’yi, (b) hisse sahipleri, ortakları, bağlı şirketleri, direktörleri, memurları, iştirakleri, çalışanları, ajansları ya da tedarikçilerini, (c) lisans sahipleri, dağıtımcıları, içerik sağlayıcılarını ve (d) Hizmetlerin diğer üyelerini, Servislerin suistimalinden ya da işbu Sözleşme’nin ihlalinden doğacak olan ya da bununla doğrudan ya da dolaysız olarak ilgili olan tüm hasar, yükümlülük, hak iddiası ve masraflardan, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte avukatlık masrafları da dahil olmak üzere, muaf tutmayı, tazmin etmeyi ve Truva Games’yi sorumlu tutmamayı kabul edersiniz.
14. Kabuller

İşbu Sözleşme’yi imzalayarak şunları kabul etmiş ve onaylamış olursunuz:
(a) HİZMETLERİ KULLANIRKEN, YAZILIM, YAZILIMLA AYNI ANDA ÇALIŞMAKTA OLAN YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMLARI İÇİN BİLGİSAYARINIZIN RASTLANTISAL ERİŞİM HAFIZASI (RAM) VE/VEYA İŞLEMCİ (CPU) SÜREÇLERİNİ İZLEYEBİLİR. BİR “YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMI,” BURADA KULLANILDIĞI ŞEKLİYLE, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE HERHANGİ BİR “EKLENTİ” YA DA “MOD” BARINDIRAN, BUNLARI YAPIP YAPMADIĞIYLA İLGİLİ YEGANE TAKDİR YETKİSİ Truva Games’DE AİT OLMAK ÜZERE; (i) HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİLE YAPMAYI SAĞLAYAN YA DA KOLAYLAŞTIRAN; (ii) KULLANICILARIN YAZILIM ARAYÜZÜNÜ, ÇEVRESİNİ VE/VEYA DENEYİMİNİ Truva Games TARAFINDAN AÇIKÇA YETKİLENDİRİLMEYEN BİR BİÇİMDE DEĞİŞTİRME YA DA HACKLEMESİNE OLANAK TANIYAN; YA DA (iii) YAZILIMDAN YAHUT YAZILIM ARACILIĞIYLA BİLGİ YAKALAYAN, “KAZIYAN” YA DA BAŞKA YÖNTEMLERLE BİLGİ TOPLAYAN, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIMI OLARAK TANIMLANACAKTIR. YAZILIM, YETKİLENDİRİLMEMİŞ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMINI TESPİT ETMESİ DURUMUNDA, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE, HESAP ADINIZ, TESPİT EDİLEN YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMININ AYRINTILARI VE YETKİLENDİRİLMEMİŞ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS PROGRAMININ TESPİT EDİLDİĞİ SAAT VE TARİH GİBİ BİLGİLERİ Truva Games’YE İLETEBİLİR; VE/VEYA SÖZLEŞME’NİN BU BÖLÜMÜ DAHİLİNDEKİ HAKLARININ TAMAMINI YA DA HERHANGİ BİRİNİ, KULLANICIYA ÖNCEDEN BİLGİ VEREREK YA DA VERMEKSİZİN DEVREYE SOKABİLİR.
(b) YAZILIM ÇALIŞIR HALDEYKEN, Truva Games, PROGRAM VE/VEYA HİZMETİ GELİŞTİRMEK VE İŞBU SÖZLEŞME İLE SKLA’NIN HÜKÜMLERİNİ DENETLEMEK VE UYGULAMAK AMACIYLA, BİLGİSAYARINIZ VE ONUN İŞLETİM SİSTEMİYLE İLGİLİ, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE SABİT DİSK, MERKEZİ İŞLEMCİ ÜNİTESİ, IP ADRES(LER)İ VE İŞLETİM SİSTEM(LER)İ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, BAZI TANIMLAYICI BİLGİLERİ, TOPLAYABİLİR.
(c) Truva Games, herhangi bir yasa uygulayacının yazılı talebi, mahkeme celbi ya da başka bir yasal süreç dahilinde, size bildirerek ya da bildirmeksizin, Internet Protokol (IP) adres(ler)inizi, kişisel bilgileriniz ve sizinle ve eylemlerinizle ilgili bilgileri açık edebilir. Truva Games, bunun sizin ve başkalarının güvenliğini koruyabileceğine hükmederse, kişisel bilgilerinizi açık edebilir.
(d) Truva Games OYUN YOLUYLA İLETİLEN YA DA ALINAN SOHBET SEANSLARI VE DİĞER ELEKTRONİK İLETİŞİMİ KAYDEDEBİLİR VE SİZ DE BÖYLE BİR İZLEMEYE YA DA KAYIT ALTINA ALMAYA RAZI OLURSUNUZ.
(e) Oyun-içi takas-ticaret aktivitelerinden kaynaklanan hiçbir kaybınız için Truva Games’yi sorumlu tutamazsınız. Oyuncular arasındaki hiçbir bilgi alışverişinden ötürü Truva Games’yi sorumlu tutamazsınız. Truva Games oyuncular arasında alınıp verilen bilgilerin güvenliğini garanti etmez ve söz konusu bilgilerin uygunsuz kullanımından doğacak kayıp ve sonuçlardan ötürü sorumlu tutulamaz. Truva Games’yi oyun içindeki herhangi bir özellik ya da eşya kaybından ötürü sorumlu tutamazsınız. Truva Games herhangi bir oyun içi eşya, Hizmet ya da seviyeye oyuncular tarafından her zaman erişilebileceğini garanti etmez.
15. Garanti Feragatı

AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ Kİ:
(a) SİTEYİ KULLANIMIZDAN DOĞACAK RİSKLER TAMAMEN SİZE AİTTİR. SİTE “ŞİMDİKİ HALİYLE” VE “ERİŞİLEBİLİR HALİYLE” SUNULMUŞTUR. Truva Games VE İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, AJANSLARI, ORTAKLARI VE LİSANS SAHİPLERİ, AÇIK YA DA İMÂ EDİLMİŞ, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE TİCARETE UYGUNLUK, ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN SAĞLAMLIK VE İHLALDE BULUNMAMA GARANTİLERİ DE DAHİL, HER TÜRLÜ GARANTİDEN FERAGAT EDERLER.
(b) Truva Games VE İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, AJANSLARI, ORTAKLARI VE LİSANS SAHİPLERİ ŞU KONULARDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ: (i) SİTENİN SİZİN İSTEKLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA DAİR; (ii) SİTENİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ ÇALIŞACAĞINA DAİR; (iii) SİZİN TARAFINIZDAN SİTE ARACILIĞIYLA SATIN ALINAN YA DA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR ÜRÜN, HİZMET, BİLGİ YA DA DİĞER MATERYALİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINA DAİR; VE (iv) YAZILIMDAKİ HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR.
(c) SİTENİN KULLANIMI YOLUYLA İNDİRİLEN YA DA BAŞKA YOLLARLA ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MATERYALE YEGANE TAKDİR YETKİSİ VE DOĞACAK TÜM RİSKLER SİZE AİT OLMAK ÜZERE ERİŞİRSİNİZ VE BÖYLE MATERYALLERİN İNDİRİLMESİNİN SONUCU OLARAK BİLGİSAYAR SİTEMİNİZDE OLUŞACAK TÜM ZARARLARIN YA DA VERİ KAYBININ YEGANE SORUMLULUĞU SİZE AİT OLACAKTIR.
(d) SİZİN TARAFINIZDAN Truva Games’DEN SİTEDEN YAHUT SİTE ARACILIĞIYLA ELDE EDİLMİŞ OLAN, YAZILI YA DA SÖZLÜ, HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, KULLANIM KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞ OLAN HİÇBİR GARANTİYE NEDEN OLMAYACAKTIR.
(e) KULLANICILARIN KÜÇÜK BİR YÜZDESİ, SİTEYİ KULLANIRKEN, BELLİ IŞIK DÜZENLERİNE YA DA ARKA PLANLARA MARUZ KALDIKLARINDA SARA NÖBETLERİ GEÇİREBİLİRLER. BAZI KOŞULLAR, GEÇMİŞTE HİÇ NÖBET YA DA SARA SORUNU YAŞAMAMIŞ OLAN KULLANICILARDA BİLE DAHA ÖNCE TEŞHİŞ EDİLMEMİŞ SARA BELİRTİLERİNİ TETİKLEYEBİLİR. EĞER SİZİN YA DA AİLENİZDEN BİRİNİN SARA HASTALIĞI VARSA, HİZMETİ KULLANMADAN ÖNCE DOKTORUNUZA DANIŞIN. EĞER SERVİSİ KULLANIRKEN AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERDEN BİRİNİ DENEYİMLERSENİZ DERHAL HİZMETİ KULLANMAYI BIRAKIN VE DOKTORUNUZA DANIŞIN: BAŞ DÖNMESİ, GÖRME BOZUKLUĞU, GÖZ YA DA KAS SEĞİRMELERİ, FARKINDALIK KAYBI, YÖN DUYGUSUNUN YİTİMİ, HERHANGİ BİR İSTEMSİZ HAREKET YA DA KASILMA.
16. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Truva Games VE İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, AJANSLARI, ORTAKLARI VE LİSANS SAHİPLERİ, AŞAĞIDAKİLERİN BİR SONUCU OLARAK, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE, KÂR, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ KAYBI YA DA DİĞER MANEVİ KAYIPLARDAN (Truva Games BÖYLESİ HASARLARIN DOĞABİLECEĞİ İHTİMALİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE) DOĞACAK ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, SONUÇ İTİBARIYLA ORTAYA ÇIKAN YA DA ÖRNEK NİTELİĞİNDEKİ HASARDAN ÖTÜRÜ SORUMLU OLMAYACAKLARDIR: (İ) SİTENİN KULLANIMI YA DA KULLANILAMAYIŞI; (ii) SİTEDEKİ HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İFADE YA DA DAVRANIŞLARI; YA DA (iii) SİTEYLE İLGİLİ BAŞKA HERHANGİ BİR MESELE. Bazı devletler sorumluluğun önceden sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu durum size uygun olmayabilir ve böylesi hallerde Truva Games’nin (ya da diğer açık edilen tarafların) size olan sorumluluğu yasanın müsade ettiği maksimum sınırlar dahilinde olacaktır. Truva Games’nin Hizmetlere erişim ya da abonelikten kaynaklanan ya da bunun sonucu olan hiçbir şeyden ötürü sorumlu ya da borçlu olmayacağını kabul edersiniz.
17. Uyuşmazlık Çözümü

Eğer sizinle Truva Games arasında bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, amacımız uyuşmazlığı hızlıca çözmenin tarafsız ve az maliyetli bir yolunu size sağlamaktır. Buna bağlı olarak, siz ve Truva Games bu sözleşmeden veya hizmetimizden (iddialar için geçerli) doğan herhangi bir hak iddiası ya da anlaşmazlığı aşağıdaki alt maddelerden birine bağlı kalarak yasa veya adalet önünde çözmeyi kabul edersiniz.
(a) İşbu Sözleşme ve sizinle Truva Games arasındaki ilişki, hukuki ilkelerin çatışması ya da Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Konvansiyonu’ndan bağımsız olarak, California Eyalet yasalarına tabi olacaktır.
(b) Aşağıda isteğe bağlı tahkimle ilgili 17(c) alt maddesinde belirtilen durumlar dışında, siz ve Truva Games Santa Clara Bölgesi, California’daki mahkemelerin münhasır yargılama yetkisini ve buradaki mahkeme salonlarını tek yetkili olarak kabul edersiniz. Buna rağmen, Truva Games’nin ehil tüm yargı alanlarındaki her türlü mahkemede önleyici ya da başka türden parasal olmayan tedbirleri uygulmasına izin verileceğini kabul edersiniz.
(c) Önleyici ya da başka türden parasal olmayan tedbirlere dair Hak İddialı hariç, talep edilen miktarın on bin Amerikan Dolarından ($10,000.00 USD) az olduğu tüm Hak İddialarında, tazminat talebinde bulunan taraf Hak İddiasını uygun maliyetli bir yöntemle, bağlayıcı orada bulunmaya dayalı olmayan tahkimle çözüme kavuşturmayı seçebilir. Tahkim yoluna gitmeyi seçen bir taraf bunu her iki tarafın karşılıklı olarak kabul ettiği yerleşik bir alternatif uyuşmazlık çözüm (“AUÇ”) sağlayıcı yoluyla gerçekleştirecektir. AUÇ sağlayıcı ve taraflar aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar: (a) tahkim, talepte bulunan tarafın tercih edeceği şekilde, telefon yoluyla, online olarak ya da tamamıyla yazılı ibrazlar aracılığıyla vuku bulacaktır; (b) tahkim tarafların kendi aralarında anlaştığı durumlar haricinde, taraflar ya da kanıtların kişisel olarak bizzat orada bulunmasını gerektirmeyecektir; ve (c) hakim tarafından karşılanacak zararla ilgili verilen her türlü yargı kararı ehil tüm yargı alanlarındaki her türlü mahkemede girilebilir.
(d) Truva Games’ye karşı yapacağınız tüm Hak İddiaları işbu Uyuşmazlık Çözüm Bölümü’nün hükümleri doğrultusunda çözüme kavuşturulmalıdır. Uyuşmazlık Çözüm Bölümü’ne karşı ortaya atılan ya da getirilen tüm Hak İddiaları uygunsuz sayılacaktır. Uyuşmazlık Çözüm Bölümü’ne aykırı bir Hak İddiasında bulunmanız durumunda, Truva Games, sizi uygunsuz bir Hak İddiasında bulunduğunuz konusunda bilgilendirmesi ve sizin bu Hak İddiasını anında geri çekmemeniz şartıyla, bin Amerikan Dolarına ($1,000.00 USD) kadarki avukatlık ücretleri ve maliyetlerini geri alabilir.
18. Genel

Yazılım ve Hizmetlerin İhracat Yasalarına aykırı olarak dorğudan ya da dolaylı biçimde ihraç edilmesini ya da İhracat Yasaları tarafından yasaklanan amaçlarla kullanılmasını önlemek için, Birleşik Devletler’in ilgili tüm ihracat yasaları ve düzenlemelerine (“İhracat Yasaları”) tamamen uymayı kabul edersiniz. Sizin ya da başkalarının yasayı ihlalinin akabinde bizim herhangi bir işlem yapmamış olmamız, sonraki ya da benzer ihlaller karşısında işlemde bulunma hakkımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Burada başka şekilde izin verilmediği sürece, işbu Sözleşmeyi ya da bu Sözleşme altındaki haklarınızı atayamaz ya da transfer edemezsiniz ve aksi yöndeki girşimleriniz hükümsüz sayılacaktır. İşbu Sözleşme, buradaki konuyla ilgili bizimle sizin aranızdaki anlaşma ve sözleşmenin tamamını teşkil eder. İşbu Sözleşme’deki diğer her şeye karşın, Truva Games’nin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeme, gecikme ya da işlem yapamama durumu, söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmeme, gecikme ya da işlem yapamama durumu Truva Games’nin makul sınırlar içindeki kontrolünün dışında olan sebeplerle gerçekleşmişse, bu Sözleşme’nin ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.
İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin yasadışı, hükümsüz ya da herhangi bir nedenle uygulanamaz hale gelmesi durumunda, ilgili maddenin işbu Sözleşme’den çıkarılabilir olduğuna hükmedilecek ve bu durum geri kalan maddelerden hiç birinin geçerlilik ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. İşbu Sözleşme sizinle Truva Games Europe GmbH arasında Hizmetle ilgili anlaşmanın eksiksiz ve münhasır bir beyanı olup, sizinle Truva Games arasındaki, yazılı ya da sözlü, önceki ya da eşzamanlı tüm anlaşma ve iletişimlerin yerini alır; ancak, işbu Sözleşme’nin, ilgili SKLA’ya bir ilave olduğu ve onun yerine geçmediği ya da onu yürürlükten kaldırmadığı şartıyla. İşbu Sözleşme ancak burada belirtildiği şekliyle değiştirilebilir. Burada kullanılan bölüm başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, herhangi bir yasal etkiye sahip olmayacaklardır.
19. Kapanış

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada iyi vakit geçirmenizi ve geliştirmekte olduğumuz online toplululuğun bir üyesi olmanın avantajlarından faydalanmanızı umuyoruz. Lütfen Sitede bir ziyaretçi olduğunu unutmayın ve diğer ziyaretçilerden beklediğiniz davranış ve saygıyı siz de onlara gösterin. Truva Games hizmeti reddetme ya da sonlandırma hakkını her zaman için saklı tutar.

Bir cevap yazın